Liên hệ - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

Liên hệ - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

Liên hệ - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

Liên hệ - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

Liên hệ - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN
Liên hệ - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN
Liên hệ

CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

 Văn phòng chính : 299k Nguyễn Thị Định , phường An Phú , Quận 2 , TP.HCM

 Điện thoại: (+08) 22 532 369 - Fax :(+08) 22 531 230

 Văn phòng giao dịch: 230 Đường III, KDC Khang Điền ( Intresco ), P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hcm

GIÁM ĐỐC: MAI NGUYỄN HOÀNH SƠN 

 Điện thoại: 0903 338 807

 Email: hoanhson@ductinfabrics.com

PHÓ GIÁM ĐỐC : NGUYỄN THỊ LÀNH

 Điện thoại: 0919 479 101  

 Email: lanhnguyen@ductinfabrics.com

TP. Kinh Doanh : TRƯƠNG THỊ KIM LIÊN

Điện thoại : 0978 184 701 

Email: lientruong@ductinfabrics.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN THANH TOÁN

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK -CN BÌNH THẠNH

Số TK : 053.100.254.7505

TÊN CK: CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Chủ đề (*)
Nội dung (*)
Mặt hàng quan tâm (*)
Số lượng (*)
Thời gian giao hàng (*)
Chức vụ (*)