DT163 - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

DT163 - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

DT163 - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

DT163 - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN

DT163 - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN
DT163 - CÔNG TY TNHH VẢI VÀ SỢI ĐỨC TÍN
Chi tiết sản phẩm

DT163

Mã sp:
Giá: Liên hệ
Mô tả: 84*65/150D+75D/22T + TC34/2 /K150cm
Chi tiết sản phẩm

Các sản phẩm khác